تکمیل پرسشنامه استخدام

اطلاعات فردی

محل سکونت


اطلاعات تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه تاریخ آغاز تاریخ پایان معدل


دوره آموزشی
نام دوره نام موسسه مدت دوره(ماه) تاریخ آغاز تاریخ پایان


زبان های خارجی
زبان مکالمه درک مطلب خواندن نوشتن
ضعیف متوسط عالی ضعیف متوسط عالی ضعیف متوسط عالی ضعیف متوسط عالی

نرم افزار
نرم افزار ضعیف متوسط عالی نام موسسه گواهی نامه توضیحات
سوابق شغلی
نام سازمان شغل سابقه بیمه تاریخ شروع تاریخ پایان علت ترک آخرین حقوق(ریال) نام مدیر کد شهر شماره تماس سازمان شهر آدرس

افراد خانواده
نام ونام خانوادگی نسبت تحصیلات شغل تلفن همراه تلفن ثابت شهر کد شهر آدرس

شرایط درخواستیآپلود رزومه


فرمت های قابل قبول :pdf,png,jpeg,jpg ,حداکثر 2 مگابایت