فروشگاه اینترنتی گراد

شنبه 24 اسفند روز پایانی ثبت سفارش در سایت و اپ

در اخبار / اخبار

همـراهان گـرامی بـا تـوجـه بـه تـعـطیـلی اداره ی پـست، بـرای ارسـال سفارشات به شهرستان امروز(شنبه 24/12/98) روز پایانی ثبت سفارش در سایت و اپلیکیشن گــراد می باشد. سفارشاتی که پس از این تاریخ ثبت شوند، بعد از ایـام تعطیلات ارسال خـواهند شد.

شنبه 24 اسفند روز پایانی ثبت سفارش در سایت و اپ