اطلاعات فروشگاه

کد فروشگاه : ۱۰۰۴۵

گراد امیر ابراهیمی

مشاهده آدرس
ساعات کاری
پاسداران،گلستان دوم ،نبش امیر ابراهیمی(پایدارفرد)ساختمان 85

شماره تماس:

۰۲۱-۲۲۷۸۶۰۵۳
شنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
یکشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
دوشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
سه شنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
چهارشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
پنجشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
جمعه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
بازگشت


مشاوره تلفنی