اطلاعات فروشگاه

کد فروشگاه : ۱۰۰۰۱

گراد فاطمی

مشاهده آدرس
ساعات کاری
میدان فاطمی(جهاد)،نبش جویبار

شماره تماس:

۰۲۱-۸۸۹۰۲۴۱۲
شنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
یکشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
دوشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
سه شنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
چهارشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
پنجشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
جمعه:
۱۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
بازگشت


مشاوره تلفنی