افتخارات گراد

دارنده لوح تقدیر نوآوران برتر از چهارمین همایش نوآوری و عدالت

دریافت تندیس از اولین همایش بین المللی روابط عمومی سال 1388

دریافت تندیس از بزرگترین سمینار بازاریابی و فروش مدرن

دریافت تندیس از چهارمین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی

دریافت تندیس از دومین جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان سال 1387

دریافت تندیس از کنفرانس بین المللی معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری

دریافت تندیس از مدرسه عالی کسب و کار ماهان سال 1397

دریافت تندیس از نمایشگاه بین المللی یمن

دریافت تندیس سپاس از آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

دریافت تندیس کارآفرین برتر سال 1386

دریافت تندیس کارآفرین برتر سال 1387

دریافت تندیس مدیریت برتر از کنفدراسیون صنعت ایران

دریافت لوح از ششمین کنفرانس بین المللی برند سال 1390

دریافت لوح از نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی عسلویه

دریافت لوح برند منتخب بزرگداشت نشان های تجاری برتر ایران

دریافت لوح سپاس از وزارت بازرگانی و اقتصاد کشور عراق 1386

دریافت لوح سپاس از یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترون

دریافت مدال روابط عمومی از موسسه کارگزار روابط عمومی

بالا