یلدا تا کریسمس با گراد

یلدا تا کریسمس با گراد

یلدا مبارک همراهان گرامی گراد با خرید از فروشگاه‌ها هدایای خود را دریافت نمایید. در ازای ۷۰۰ هزارتومان خرید یک بن هدیه ۲۰۰ هزارتومانی. در ازای خرید ۱میلیون و سیصدهزارتومان یک بن هدیه ۵۰۰ هزارتومانی .در ازای خرید ۲میلیون و پانصدهزارتومان یک بن هدیه ۱میلیون و ۱۰۰هزارتومانی .درازای خرید ۴میلیون و ۹۰۰هزارتومان یک بن خرید ۲میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی و در ازای خرید ۹میلیون و ۵۰۰ هزارتومان یک بن هدیه ۴ میلیون و ۹۰۰هزارتومانی جهت استفاده در فروشگاه‌های گراد دریافت نمایید.


مشاوره تلفنی