پیشنهاد ویژه عید تا عید

در این پروموشن شما میتوانید در یک فاکتور 3قلم کالا با تخفیف 30% و 40% و 50% خریداری نمایید. همه ی تخفیفات بر روی کلیه محصولات قابل اعمال می باشد. اگر یک قلم کالا خریداری نمایید؛ 30% تخفیف ، اگر دو قلم کالا خریداری نمایید البته در یک فاکتور؛کالای اول 30% و کالای دوم 40% تخفیف ، اگر سه قلم کالا خریداری نمایید البته در یک فاکتور؛ کالای اول 30% کالای دوم 40% و کالای سوم 50% تخفیف دارد.

بالا